Άνθρωπος μεθόριος – Από τα αναπάντητα διλήμματα στα περάσματα της «άλλης λογικής»